Rozumienie starości.
Starzenie się dotyczy wszystkichukładów i narządów organizmu człowieka, chociaż niejednokrotnie trudno rozróżnić skutki naturalnego procesu starzenia się od wpływu chorób przewlekłych.

czytaj więcej

Pamięć i demencja
U osób starszych obserwuje się zmniejszenie zdolności zapamiętywania. Osłabiona jest pamięć świeża, tzw. krótkotrwała, stąd problemem może być np. zapamiętanie dawki leku, godziny spotkania, miejsca odłożenia dokumentów czy innych drobnych rzeczy. Osobom starszym łatwiej jest przywołać z pamięci dawne wydarzenia.

czytaj więcej

Depresja
Depresja jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się długotrwałym obniżeniem nastroju. U osób w podeszłym wieku depresja może być wynikiem nagromadzenia się negatywnych doświadczeń życiowych lub obciążających emocjonalnie wydarzeń. Do depresji mogą się także przyczynić dolegliwości fizyczne i spowodowany nimi ból.

czytaj więcej

Odżywianie i leki

Wskazówki żywieniowe, które mogą być pomocne w dolegliwościach i chorobach osób starszych.

czytaj więcej

Problemy zdrowotne

Wraz z upływem lat i postępującym procesem starzenia się pojawiają się różne schorzenia i dolegliwości fizyczne.

czytaj więcej