Szkolenia dla wolontariuszy
Jeśli współpracujecie Państwo z wolontariuszami i chcielibyście podnieść ich kompetencje w zakresie kontaktu z osobami starszymi zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dedykowanych wolontariuszom. Szkolenie I Starość- poznać, zrozumieć, wesprzeć Warsztat szkoleniowy z zakresu psychologicznych aspektów starzenia się i ich wpływu na kontakt z osobą starszą. Uczestnicy zapoznają się z psychologicznymi aspektami pracy z osobą starsza oraz zostaną wyposażeni w narzędzia ułatwiające porozumienie z osobą starszą (m.in. metoda dialogu motywującego), adekwatne rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby starszej osoby, radzenie sobie z trudnościami i ograniczeniami jakie niesie ze sobą kontakt z sędziwymi podopiecznymi. Podczas warsztatów wykorzystany zostanie profesjonalny symulator odczuć osoby starszej. Jego konstrukcja pozwala na osobiste doświadczenie ograniczeń narzucanych przez ciało w wyniku upływu lat – usztywnienia, zmniejszona ruchomość kończyn i kręgosłupa, trudności w utrzymaniu równowagi, zaburzenia wzroku i słuchu. Symulator umożliwia również doświadczenie poczucia zagubienia, niepewności i obaw wynikających z barier w percepcji i kontroli ciała. Osobie zakładającej skafander towarzyszą odczucia zbliżone do odczuć osób w zaawansowanym wieku, doznaje też podobnych trudności. Ramowy program szkolenia:
 • Starzenie się i starość- co trzeba wiedzieć.
 • Demencja, otępienie, ch. Alzhemiera- objawy, przyczyny, zasady postępowania z chorym.
 • Komunikacja z osobami starszymi.
 • Wykorzystanie symulatora odczuć osoby starszej.
Szkolenie II Aktywizacja osób starszych Warsztat szkoleniowy z zakresu psychologicznych aspektów starzenia się i ich wpływu na kontakt z osobą starszą. Zapoznanie uczestników z aspektami aktywizacji osoby starszej o różnych zainteresowaniach, możliwościach i chęciach. Dostarczenie wiedzy o sposobach aktywizacji i dopasowywaniu ich do potrzeb podopiecznego. Ramowy program szkolenia:
 • zasady aktywizacji osób starszych
 • elementy terapii zajęciowej i budowanie profilu zainteresowań
 • trening umysłu dla osób starszych- wskazówki do ćwiczeń z podopiecznym
Szkolenie III
 • Śmierć i żałoba- ważne tematy w pracy wolontariusza
 • Warsztat szkoleniowy z zakresu psychologicznych aspektów rozmów o śmierci, umieraniu i żałobie.
 • Cele webinariów/ szkolenia-oswojenie trudnego tematu odchodzenia i żegnania się ze światem oraz o żalu po stracie.
Ramowy program szkolenia:
 • lęk przed śmiercią czy lęk przed rozmową o śmierci? – rozważania na temat odchodzenia
 • żałoba jako proces- co warto wiedzieć o etapach żałoby i jak pomóc sobie i podopiecznemu
 • rozmowa o śmierci jako rozmowa życiu – czyli jak słuchać osób starszych, które opowiadają o odchodzeniu
Więcej informacji uzyskają Państwo mailowo lub telefonicznie: syntonia@syntonia.org.pl tel. 792 765 779 lub 792 765 603