Szkolenia dla wolontariuszy

Jeśli współpracujecie Państwo z wolontariuszami i chcielibyście podnieść ich kompetencje w zakresie kontaktu z osobami starszymi zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dedykowanych wolontariuszom.

Szkolenie I

Starość- poznać, zrozumieć, wesprzeć

Warsztat szkoleniowy z zakresu psychologicznych aspektów starzenia się i ich wpływu na kontakt z osobą starszą.

Uczestnicy zapoznają się z psychologicznymi aspektami pracy z osobą starsza oraz zostaną wyposażeni w narzędzia ułatwiające porozumienie z osobą starszą (m.in. metoda dialogu motywującego), adekwatne rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby starszej osoby, radzenie sobie z trudnościami i ograniczeniami jakie niesie ze sobą kontakt z sędziwymi podopiecznymi.

Podczas warsztatów wykorzystany zostanie profesjonalny symulator odczuć osoby starszej. Jego konstrukcja pozwala na osobiste doświadczenie ograniczeń narzucanych przez ciało w wyniku upływu lat – usztywnienia, zmniejszona ruchomość kończyn i kręgosłupa, trudności w utrzymaniu równowagi, zaburzenia wzroku i słuchu. Symulator umożliwia również doświadczenie poczucia zagubienia, niepewności i obaw wynikających z barier w percepcji i kontroli ciała. Osobie zakładającej skafander towarzyszą odczucia zbliżone do odczuć osób w zaawansowanym wieku, doznaje też podobnych trudności.

Ramowy program szkolenia:

  • Starzenie się i starość- co trzeba wiedzieć.
  • Demencja, otępienie, ch. Alzhemiera- objawy, przyczyny, zasady postępowania z chorym.
  • Komunikacja z osobami starszymi.
  • Wykorzystanie symulatora odczuć osoby starszej.

Szkolenie II

Aktywizacja osób starszych

Szkolenie poświęcone różnym aspektom aktywizacji osoby starszej o różnych zainteresowaniach, możliwościach i chęciach. Dostarcza wiedzy o sposobach aktywizacji i dopasowywaniu ich do potrzeb podopiecznego.

Ramowy program szkolenia:

  • zasady aktywizacji  i podtrzymywania aktywnościosób starszych
  • elementy terapii zajęciowej i budowanie profilu zainteresowań
  • trening umysłu dla osób starszych- wskazówki do ćwiczeń z podopiecznym

Szkolenie III

Śmierć i żałoba- ważne tematy w pracy wolontariusza

Warsztat szkoleniowy z zakresu psychologicznych aspektów rozmów o śmierci, umieraniu i żałobie. Podczas warsztatu oswajamy trudny temat odchodzenia i żegnania się ze światem oraz o żalu po stracie.

Ramowy program szkolenia:

  • lęk przed śmiercią czy lęk przed rozmową o śmierci? – rozważania na temat odchodzenia
  • żałoba jako proces- co warto wiedzieć o etapach żałoby i jak pomóc sobie i podopiecznemu
  • rozmowa o śmierci jako rozmowa życiu – czyli jak słuchać osób starszych, które opowiadają o odchodzeniu

Więcej informacji uzyskają Państwo mailowo lub telefonicznie:

[email protected]

tel. 792 765 779 lub 792 765 603