Dla rodzinnych opiekunów osób starszych i osób w wieku emerytalnym 

 1. Klub Opiekuna Seniora – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m.st Warszawy; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych
  (lipiec-grudzień 2012)
 2. Blisko Seniora – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m.st Warszawy; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych
  (luty-grudzień 2013)
 3. Blisko Seniora 90+ – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych
  (wrzesień-listopad 2013)
 4. Blisko Seniora – we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych
  (listopad-grudzień 2013)
 5. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy; projekt skierowany do osób starszych
  (marzec-kwiecień 2014)
 6. Senior blisko siebie i rodziny – we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; projekt skierowany do osób starszych i nieformalnych opiekunów osób starszych
  (maj-lipiec 2014)
 7. Blisko Seniora 90+ (kontynuacja) – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych
  (wrzesień-listopad 2014)
 8. Blisko Bliskich – we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych w wieku 60+ z terenu Warszawy
  (sierpień-grudzień 2014)
 9. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, projekt na rzecz osób w wieku emerytalnym
  (marzec-czerwiec 2015)
 10. Senior blisko Siebie i rodziny – we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy projekt skierowany do rodzinnych opiekunów osób starszych i osób w wieku emerytalnym
  (marzec-listopad 2015)
 11. Blisko Bliskich – we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, projekt dla rodzinnych opiekunów osób starszych z terenu Warszawy
  (sierpień-listopad 2015)
 12. Blisko Bliskich – we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych w wieku 60+ z terenu Warszawy
  (sierpień-grudzień 2015)
 13. Blisko Bliskich – we współpracy z Fundacją Batorego w ramach EOG, projekt skierowany do rodzinnych opiekunów osób starszych z terenu Warszawy;
  (wrzesień 2014-luty 2016)
 14. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- czerwiec 2016)
 15. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (kwiecień- listopad 2016)
 16. Blisko Bliskich – we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, projekt dla rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych z terenu Warszawy
  (lipiec-grudzień 2016)
 17. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- grudzień 2017)
 18. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st Warszawy- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- grudzień 2017)
 19. Senior blisko Siebie – w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie w 2017r. pt. „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców”- ćwiczenia pamięci dla seniorów
  (wrzesień-listopad 2017)
 20. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- grudzień 2018)
 21. Senior blisko Siebie – w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie w 2018r. pt. „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców”- ćwiczenia pamięci dla seniorów
  (wrzesień-listopad 2018)
 22. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota-treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- grudzień 2018)
 23. Senior blisko Siebie – w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonce
  (październik- listopad 2019)
 24. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, program skierowany dla osób w wieku emerytalnym- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych, wykłady specjalistyczne
  (lipiec-grudzień 2019)
 25. Senior blisko Siebie – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów, program skierowany dla osób w wieku emerytalnym- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych
  (marzec- grudzień 2019)
 26. Blisko Bliskich – we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st.Warszawy program skierowany do rodzinnych opiekunów osób starszych
  (luty 2017-grudzień 2019)
 27. Blisko Bliskich – we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych; projekt skierowany do nieformalnych opiekunów – rodzin i bliskich osób starszych i sędziwych, które z powodu wieku i schorzeń związanych z wiekiem (wielochorobowość, wielkie zespoły geriatryczne, zaburzenia poznawcze, w tym ch.Alzheimera i depresja) mają trudności w samodzielnej egzystencji
  (marzec -grudzień 2019)
 28. Senior blisko Siebie – Ochota 2020 we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota-treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym
  (marzec- grudzień 2020)
 29. Wykłady on-line dla opiekunów nieformalnych osób starszych – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów
  (listopad -grudzień 2020) 
 30. Senior blisko Siebie- Mokotów 2020 – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów, program skierowany dla osób w wieku emerytalnym- treningi pamięci i innych funkcji poznawczych, wykłady specjalistyczne oraz nieformalnych opiekunów osób starszych
  (marzec- grudzień 2020).
 31. Blisko Bliskich – we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st.Warszawy program skierowany do nieformalnych opiekunów osób starszych (listopad 2019- grudzień 2020).
 32.  Senior blisko Siebie-Ochota 2021 – we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota; treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym (marzec-grudzień 2021).
 33. Senior blisko Siebie- Mokotów 2021 we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów; projekt skierowany do osób w wieku emerytalnym.