Stowarzyszenie SYNTONIA powstało w styczniu 2012 roku i od początku swojej działalności wspiera rodzinnych opiekunów osób starszych i osoby w wieku emerytalnym.

  • Opiekunom dedykujemy program Blisko Bliskich i Punkt Informacji i Wsparcia.
  • Osobom starszym dedykujemy program Senior blisko Siebie.

W ramach tych programów prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne, treningi pamięci,grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, wykłady i seminaria dla ww.grup.
Realizujemy także program Przygotowania do starości dedykowany młodszym pokoleniom.

Specjalizujemy się od lat w pracy psychologicznej z osobami starszymi, sędziwymi i ich opiekunami. Obejmowaliśmy wsparciem psychologicznym te dwie grupy odbiorców na długo przed pandemią.

Dokładamy starań, by aktywnie działać społecznie. Od 2022 r. wiceprezes stowarzyszenia jest przewodniczącą  i członkiem Prezydium BKDS ds. Osób Starszych i Kombatantów. Specjaliści z naszego zespołu włączają się w realizację programu Biura Rzecznika Praw Pacjenta “Łączy  nas Pacjent” (dyżury eksperckie), współdziałamy też z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie związanym z chorobą Alzheimera oraz przestrzeganiem praw osób starszych.

Współpracujemy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów i Ochota oraz Wola. Nasi partnerzy to także różne organizacje i instytucje: m.in. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Fundacja Senior w Koronie, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK, CAM Nowolipie, MAL Surma, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, OEK Sadyba, Służewski Dom Kultury, Partnerstwo Lokalne Stary Mokotów, Centrum Usług Społecznych – społeczna Warszawa, SZPLO Mokotów.

 

Słowo “syntonia” – nazwa stowarzyszenia – pochodzi z języka greckiego i oznacza „współbrzmienie”, „zgodność” czyli harmonię, umiejętność rozumienia uczuć, potrzeb i reakcji innych osób.

 

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000405710.