Stowarzyszenie SYNTONIA powstało w styczniu 2012 roku i od początku swojej działalności wspiera rodzinnych opiekunów osób starszych i osoby w wieku emerytalnym.

  • Opiekunom dedykujemy program Blisko Bliskich i Punkt Informacji Wsparcia.
  • Osobom starszym dedykujemy program Senior blisko Siebie.

W ramach tych programów prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne, treningi pamięci,grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, wykłady i seminaria dla ww.grup.
Realizujemy także program Przygotowania do starości dedykowany młodszym pokoleniom.

Słowo “syntonia” – nazwa stowarzyszenia – pochodzi z języka greckiego i oznacza „współbrzmienie”, „zgodność” czyli harmonię, umiejętność rozumienia uczuć, potrzeb i reakcji innych osób.

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000405710.