Zajmujesz się rodzicami? Opiekujesz się inną bliską osobą starszą? Twoi bliscy  mają problemy z pamięcią, demencję, ch. Alzheimera, a Tobie trudno jest zrozumieć ich zachowanie….i nie wiesz co robić…

…jeśli:

 • czujesz się wyczerpany psychicznie, osamotniony, czasem bezradny,
 • odczuwasz narastające trudności w porozumiewaniu się z podopiecznym,
 • nie rozumiesz zachowania osób starszych,
 • brakuje Ci wiedzy na temat procesu starzenia się i towarzyszących mu schorzeń,
 • nie wiesz jak włączyć w opiekę innych członków rodziny,
 • opieka spadła na ciebie nagle
 • stoisz przed decyzją co dalej z Twoimi Bliskimi i jak zapewnić im opiekę

Blisko Bliskich to program skierowany do rodzin i bliskich, pod opieką których znajdują się niesamodzielne osoby starsze. Celem programu jest wzmocnienie kondycji psychicznej, umiejętności psychospołecznych i kompetencji opiekuńczych nieformalnych (rodzinnych) opiekunów osób starszych.

Program realizujemy poprzez działania o charakterze wsparcia i edukacji:

 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • psychoedukacyjne grupy wsparcia,
 • wykłady i seminaria,
 • spotkania edukacyjne,
 • konsultacje indywidualne
 • telefon wsparcia i informacji 

chciałbyś porozmawiać o swojej sytuacji, skonsultować się. Zapraszamy. Wsparcie jest bezpłatne

Sprawdź aktualny grafik zajęć 

+48 792 890 810
+48 792 810 820
+48 792 810 180
[email protected]

Projekt Blisko Bliskich Wola 2024 jest finansowany ze środków m.st Warszawy Dzielnicy Wola

Projekt Blisko Bliskich 2023-2024 Punkt Informacji i Wsparcia dla opiekunów nieformalnych niesamodzielnych osób s60 + jest współfinansowany ze środków m.st Warszawy

Logo Warszawa