Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania opiekunów
W mieszkaniu rodzica zaczął panować nieporządek – co to może oznaczać?

Nieporządek może wynikać z tego, że nasz bliski nie ma już tak wiele sił jak dawniej, by utrzymać porządek, nawet jeśli deklaruje dobre samopoczucie. Z wiekiem pogarsza się wzrok, co może skutkować np. niedomytymi naczyniami. Warto w delikatny sposób porozmawiać z bliskim o tym, czy nie potrzebuje naszej pomocy. Osoby starsze często nie komunikują swoich trudności, nie chcąc być ciężarem, a także trudno uznać im, że nie są już tacy samodzielni jak dotąd. Czasem zaniedbanie czystości mieszkania gdy dołącza się do tego również zaniedbanie higieny osobistej, wycofanie, zniechęcenie może być skutkiem nieleczonej depresji Przeczytaj więcej w zakładce: Depresja

Nieporządek w sprawach domowych: może dotyczyć zarówno bałaganu, ale także trudności w terminowym płaceniu rachunków, orientacji w sprawach administracyjnych, nieodbierania i nieczytania poczty. Może, chociaż nie musi, to świadczyć o początkach demencji. Czasem takie trudności pojawia się, gdy umiera współmałżonek, który do tej pory był za te sprawy odpowiedzialny.

Bliski zapomina zakręcić wodę, spalił kolejny garnek, zapomina o tym by wziąć leki – czy to już Alzheimer?

Z wiekiem pogarsza się pamięć krótkotrwała. Zapominanie nie zawsze oznacza demencję/ chorobę Alzheimera. Przeczytaj więcej w zakładce pamięć i demencja.

Mama/ tata ma siniaki – co się dzieje?

U osób starszych mogą pojawiać się częściej siniaki ze względu na większą kruchość naczyń krwionośnych oraz zmniejszony próg bólu. Zbyt wiele siniaków może wskazywać na częste uderzenia lub upadki- warto zidentyfikować przyczynę takiego stanu rzeczy. Często bliscy ukrywają prze nami swoje dolegliwości, by nie być dla nas obciążeniem.

Zła dieta- oszczędność, przyzwyczajenie, niechęć?

Najczęściej dotyczy to takich kwestii jak niezdrowe przyzwyczajenia żywieniowe: nieprawidłowy wybór produktów (źle zbilansowane posiłki, duża kaloryczność, ale mała wartość odżywcza,), zepsute produkty w lodówce. Może to skutkować niedożywieniem, wysokim poziomem cholesterolu i niedoborami witaminowymi. Seniorzy mieszkający sami mogą wykazywać coraz mniej chęci i siły do gotowania tylko dla siebie. Bywa, że wycofywanie się z codziennych zajęć np. gotowania może być objawem demencji lub depresji. Przeczytaj więcej w zakładce pamięć i demencja oraz depresja

Niechęć do wychodzenia z domu, wysiłku, brak zainteresowań – brak sił czy depresja?

Niechęć do wychodzenia z domu może mieć wiele przyczyn. Może wynikać z bólu doświadczanego podczas chodzenia, trudności z zapamiętaniem drogi, zaburzeń wzroku i słuchu, trudności związanych z nietrzymaniem moczu. Bywa, że do tych trudności dołącza się poczucie izolacji, zniechęcenie, co może prowadzić do depresji, ta z kolei powoduje niechęć do wychodzenia z domu. Przeczytaj więcej w zakładce: depresja

Dlaczego bliski nie dba o higienę?

Najczęściej zaniedbywanie dotyczy czystości włosów, zarostu, zapachu ciała, zmiany noszonych ubrań. Występuje niechęć do kąpieli/prysznica. Przyczyn może być wiele np. lęk przed upadkiem, niechęć do kąpieli z powodu zimna, depresja, demencja Z wiekiem słabną zmysły, w tym zmysł powonienia- osoba starsza może nie odczuwać zapachu swojego ciała w taki sposób jak jej otoczenie. Warto zrozumieć przyczynę, dla której nasz bliski zaczął zaniedbywać higienę, wtedy łatwiej będzie wprowadzić zmiany w tym zakresie.

Mama/Tata oskarża mnie, że coś jej ukradłam – jak reagować?

Oskarżenia o kradzież (wzięłaś to, zginęło mi), trucie (np. bliski odmawia jedzenia) to urojenia, które mogą towarzyszyć m.in. demencji. Przeczytaj więcej w zakładce: opieka w demencji .

Mama na nic się nie skarży, a widzę, że jej ciężko/ Mama na nic się nie zgadza – jak ją przekonać do pomocy?

Przeczytaj więcej w zakładce (nie)chciana pomoc.

Dlaczego Mama chce żeby ciągle ktoś przy niej był?

Bycie blisko opiekuna daje poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że bliski nie jest sam. Obecność wyraża także troskę o bliskiego oraz gotowość do pomocy. Obecność opiekuna pomaga często także poradzić sobie z niewyrażonym lękiem przed tym, że coś się stanie, śmiercią, bólem. Bywa to szczególnie trudne dla opiekunów, którzy mają przecież wiele obowiązków i własne życie, ale rozumienie takiego zachowania ułatwia radzenie sobie z nim.