Zapraszamy rodziny i bliskich osób starszych na spotkania tematyczne dotyczące opieki, w ramach programu Blisko Bliskich – Wola 2024.


HARMONOGRAM NA KWIECIEŃ 2024

10.04.2024 – środa godz.18.30

Trudne sytuacje w opiece nad chorym z demencją – dlaczego tak się dzieje, co można zrobić ? część 1
gromadzenie przedmiotów, zaniedbywanie higieny, problemy z jedzeniem, niechęć do picia, powtarzanie pytań i czynności, zapominanie, brak współpracy, apatia, depresja

 

17.04.2024 – środa godz.18.30

Trudne sytuacje w opiece nad chorym z demencją – dlaczego tak się dzieje, co można zrobić ? część 2
urojenia, niepokój, agresja, “wędrowanie”, chodzenie za opiekunem, chęć pójścia do domu, niestosowne zachowanie, upór

 

24.04.2024 – środa godz.18.30

Gdzie szukać dodatkowej pomocy w opiece nad bliskim
opieka długoterminowa, rehabilitacja domowa, długoterminowa opieka pielęgniarska, hospicjum domowe i stacjonarne

Spotkania trwają dwie godziny.

 

ZAPRASZAMY również na:

  • konsultacje indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą
  • domowe instruktaże z zakresu opieki i pielęgnacji osoby starszej

Spotkania prowadzą specjaliści z zakresu psychogerontologii, psychologii i  pielęgniarstwa.


MIEJSCE:
Wolskie Centrum Kultury “Wolska Mozaika” – ul.Wolska 46/48 (metro PŁOCKA)

ZAPISY i DODATKOWE INFORMACJE:

tel. 792 890 810

mail: [email protected]

 

Projekt Blisko Bliskich- Wola 2024 jest finansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Wola

Logo Warszawa