Spotkania tematyczne grafika na stronę syntonii - 1

Zapraszamy rodziny i bliskich osób starszych na spotkania tematyczne dotyczące opieki, w ramach programu Blisko Bliskich – Wola 2024.


HARMONOGRAM NA KWIECIEŃ – MAJ 2024

17.04.2024 – środa godz.18.30- 20:30

Trudne sytuacje w opiece nad chorym z demencją – dlaczego tak się dzieje, co można zrobić ? część 2
urojenia, niepokój, agresja, “wędrowanie”, chodzenie za opiekunem, chęć pójścia do domu, niestosowne zachowanie, upór

24.04.2024 – środa godz.18.30- 20:30

Gdzie szukać dodatkowej pomocy w opiece nad bliskim
opieka długoterminowa, rehabilitacja domowa, długoterminowa opieka pielęgniarska, hospicjum domowe i stacjonarne

08.05.2024 – środa godz.18:30- 20:30

Zaginięcie osoby starszej z zaburzeniami pamięci – jak zapobiegać i co robić, kiedy bliski zaginie?
praktyczne wskazówki ułatwiające zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwiające poszukiwania

15.05.2024 – środa godz.18:30- 20:30

Upoważnienia notarialne, pełnomocnictwa,  procedura ubezwłasnowolnienia przydatne w opiece nad bliskim
spotkanie z prawnikiem

 

22.05.2024 – środa godz.18:30- 20:30

Odżywianie i dieta po 60 r. ż zalecenia dietetyczne dla podopiecznych i opiekunów
zapotrzebowanie na składniki odżywcze, ryzyko niedożywienia

Spotkania prowadzą specjaliści z zakresu psychogerontologii, psychologii i  pielęgniarstwa, geriatrii.


MIEJSCE:
Wolskie Centrum Kultury “Wolska Mozaika” – ul.Wolska 46/48 (metro PŁOCKA)

ZAPISY i DODATKOWE INFORMACJE:

tel. 792 890 810

mail: [email protected]

ZAPRASZAMY również na:

  • konsultacje indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą
  • domowe instruktaże z zakresu opieki i pielęgnacji osoby starszej

Projekt Blisko Bliskich- Wola 2024 jest finansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Wola