9809dedd-53be-4ab3-848f-294110c0acce

Zapraszamy rodziny i bliskich osób starszych na spotkania dotyczące opieki w Dzielnicy WOLA

04 grudnia 2023 godz. 17:00
Jak szukać dodatkowej pomocy w opiece nad bliskim
(m.in. opieka długoterminowa,
hospicjum domowe i stacjonarne, rehabilitacja domowa, długoterminowa opieka pielęgniarska) – spotkanie z pielęgniarką


11 grudnia 2023 godz. 17:00
Zagniecie bliskiego z demencją – co robić i jak zapobiegać?

18 grudnia 2023 godz. 17:00
Upoważnienia notarialne i procedura ubezwłasnowolnienia przydatne w opiece nad bliskim – spotkanie z prawnikiem

 

Miejsce: ul. Wolska 46/48 Centrum Edukacji Historycznej (filia Wolskiego Centrum Kultury)

Zapisy: tel. 792 890 810 (można także wysłać sms i oczekiwać na potwierdzenie udziału) lub [email protected]

Nie zdążyłeś się zapisać, przyjdź zapraszamy,

 

Istnieje możliwość zapewnienia opieki zastępczej na czas udziału opiekuna w zajęciach.

Projekt Blisko Biskich- Wola 2023 jest finansowany ze środków m.st Warszawy Dzielnicy Wola.

 

Logo Warszawa