Ewa Drop

Ewa Drop

Gerontolog, Psycholog

+48 792 765 779
[email protected]

psycholog oraz gerontolog, trener funkcji poznawczych, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją). Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem oraz profilaktyki zaburzeń funkcji poznawczych. Pracuje także z opiekunami – rodzinami i bliskim osób starszych wymagających opieki np. z powodu zaburzeń pamięci, otępienia, ch. Alzheimera. Jest konsultantką w Warszawskim Punkcie Informacji i Wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób starszych.

Ukończyła psychologię na UKSW w Warszawie, podyplomowe studia z gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego na UKSW w Warszawie, szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy wobec osób starszych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej.

Ukończyła całościowy kurs z zakresu pozatestowych metod neuropsychologicznej diagnozy zaburzeń poznawczych, w tym otępień, a także szkolenie “Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III) w praktyce klinicznej”.

Odbyła staż w oddziale Neurologii i Neurorehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, gdzie pracowała z osobami po uszkodzeniach mózgu oraz wspierała rodziny chorych. W latach 2019-2022 była związana z  Oddziałem Geriatrycznym w Szpitalu Bielańskim, a od września 2022 pracuje jako młodszy asystent -psychogerontolog w Pododdziale Geriatrycznym Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP w Szpitalu im.prof. Orłowskiego.