Starość-poznać zrozumieć wesprzeć- projekt dla szkół

Zapraszamy mokotowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w projekcie Starość – poznać, zrozumieć, wesprzeć. To program edukacyjnym skierowanym do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Mokotów i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat starzenia się i starości oraz uwrażliwienie osób młodych na potrzeby osób starszych.

Informacje i zapisy:
tel. +48 792 890 810 lub [email protected]