W kończącym się 2023 r. we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola realizowaliśmy projekt Blisko Bliskich- Wola 2023

Dla opiekunów nieformalnych osób starszych zależnych zrealizowaliśmy:

  • 16 godzin psychoedukacyjnych warsztatów wykładowych dla opiekunów m.in. nt. demencji, choroby Alzheimera, rozumienia świata chorego, zaginięć osób z demencja, dostosowania mieszkania do potrzeb osób starszych, wypalenia opiekuna i przeciwdziałania rozwojowi depresji
  • 16 godzin wykładów specjalistów z dziedziny m.in. psychiatrii, geriatrii, rehabilitacji, opieki i pielęgnacji chorego, prawa, orzekania o niepełnosprawności, pomocy społecznej,
  • 30 godzin psychogerontologicznych konsultacji indywidualnych
  • 12 godzin treningów redukcji stresu- umiejętności relaksacyjnych
  • 20 godzin domowych instruktaży pielęgniarki
  • wydarzenie poświęconego problemom z pamięcią i demencji pn. Dzień Choroby Alzheimera
  • udostępniliśmy 80 godzin opieki zastępczej na czas udziału opiekunów w zajęciach
  • zakupiliśmy i przekazaliśmy opiekunom pomoce terapeutyczne, które ułatwi opiekunom organizację czasu podopiecznym, jednocześnie stymulując funkcje poznawcze, takie jak: koncentracja uwagi, analiza i synteza wzrokowo-przestrzenna, myślenie.

Ponadto nasi specjaliści byli dostępni dla mieszkańców Woli i udzielali konsultacji podczas pikniku Wolskiego Korowodu oraz w miasteczku Zdrowia podczas święta dzielnicy ” Kercelak”.

 

Działania realizowaliśmy w Wolskim Centrum Kultury, w tym w Centrum Edukacji Historycznej oraz CAM “Nowolipie”

-dziękujemy za gościnę.

Dziękujemy Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola za wsparcie, przychylność i pomoc w realizacji projektu.

Udział był bezpłatny.

Projekt był finansowany ze środków m.st Warszawy Dzielnicy Wola.
Logo Warszawa