Kto to jest – opiekun rodzinny? Zajmujesz się rodzicami..? mężem, żoną, inną bliską osobą starszą..?

Jeśli tak, to znaczy, że jesteś opiekunem rodzinnym /nieformalnym.

Używając określeń opiekun rodzinny lub opiekun nieformalny mamy na myśli osoby, które wspierają, pomagają i sprawują opiekę nad bliskimi osobami starszymi, w tym nad osobami starszymi z zaburzeniami pamięci, demencją i chorobami neurodegeneracyjnymi (ch. Alzheimera, ch. Parkinsona itp).

czytaj więcej

Uczucia i emocje towarzyszące opiece

Opiece nad bliską osobą straszą towarzyszą różne, czasem trudne i nieprzyjemne uczucia oraz myśli. Niektóre z nich mają swoje źródło w przeszłości, w relacjach rodzinnych, nierozwiązanych problemach i konfliktach. Wiele z tych uczuć pozostaje niewyrażonych, nierozpoznanych, stłumionych.

czytaj więcej

Stres, depresja, wypalenie

tekst

czytaj więcej

Jak sobie radzić?

Pomimo zmęczenia i zbliżania się do “granic wytrzymałości”, pomimo stresu i poczucia odpowiedzialności za stan zdrowia i samopoczucia podopiecznego, pomimo konieczności ukrywania swoich obaw i niepokoju, pomimo poczucia osamotnienia i wśród wielu sprzecznych uczuć opiekun nadal wykonuje swoje obowiązki i często tłumi, to co przeżywa.

Tymczasem aby sprawować opiekę i “normalnie” funkcjonować, potrzebujemy czuć się dobrze nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.

czytaj więcej