Małgorzata Kupisz-Urbańska

Małgorzata Kupisz-Urbańska

dr hab. n. med, Lekarz internista, Geriatra

Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Szpitala im.prof.Orłowskiego CMKP w Warszawie, gdzie koordynuje opiekę nad starszym pacjentem przyjmowanym do oddziału. Związana z Kliniką Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełniła funkcję adiunkta, a obecnie z Kliniką Geriatrii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie wykłada na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy chcących uzyskać specjalizację w dziedzinie geriatrii. Jest również przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Kardiologii Wieku Podeszłego Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK. Główny profil jej zainteresowania klinicznego stanowi specyfika fizjologii starzenia w populacji najstarszych seniorów oraz wpływ wielkich zespołów geriatrycznych na odmienności przebiegu chorób w wieku sędziwym.W kręgu jej zainteresowań medycznych jest także zespół słabości/kruchości oraz niedoborów witaminy D u osób starszych. Uczestniczyła również w projekcie badania sprawności funkcjonalnej polskich stulatków.