Agnieszka Neumann Podczaska

Agnieszka Neumann- Podczaska

profesor

profesor Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (EAMA, IUKB Foundation w Szwajcarii). Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych, kierownik projektu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii, realizowanego w latach 2011-2016 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 405 674340), w ramach którego farmaceuci aptek ogólnodostępnych – po odpowiednim przeszkoleniu z farmakoterapii geriatrycznej- optymalizowali leczenie starszych chorych z ciężką wielolekowością. Wyniki projektu są podstawą rozprawy habilitacyjnej, prezentującej założenia sprawdzonego w praktyce, efektywnego modelu opieki farmaceutycznej w geriatrii.

Współtwórca Kryteriów Potencjalnej Niepoprawności Leczenia w Geriatrii. Koordynator Ministerialnego Pilotażu Przeglądów Lekowych na podstawie Rozporządzenia MZ, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz European Geriatric Medicine Society, ekspert Zespołów do Spraw Opieki Farmaceutycznej oraz wypracowania rozwiązań dla farmacji przy Ministerstwie Zdrowia. 

Nominowana oraz zaakceptowana przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do stypendium w kategorii Fulbright Senior Award 2020-2021. Celem stypendium jest realizacja projektu badawczego w zakresie optymalizacji leczenia farmakologicznego w geriatrii i przeniesienie dobrych praktyk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, obejmujących rolę współpracy farmaceuta- lekarz podczas procesu leczenia farmakologicznego w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych.