Malgorzata Kupisz-Urbanska

dr n. med., lekarz internista i geriatra. Obecnie pracuje w Oddziale Geriatrycznym Szpitala Bielańskiego, gdzie koordynuje opiekę nad starszym pacjentem przyjmowanym do oddziału. Związana z Kliniką Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełniła funkcję adiunkta, a obecnie z Kliniką Geriatrii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie wykłada na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy chcących uzyskać specjalizację w dziedzinie geriatrii. W kręgu jej zainteresowań medycznych jest zespół słabości/kruchości oraz niedoborów witaminy D u osób starszych. Uczestniczyła również w projekcie badania sprawności funkcjonalnej polskich stulatków.