Izabela Cymer

psychoterapeuta i gerontolog, trener funkcji poznawczych, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Jest absolwentką IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katedra Psychoterapii, studia podyplomowe z zakresu gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego UKSW w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w infolinii eksperckiej “Łączy nas pacjent”. Prowadziła zajęcia ze studentami i wolontariuszami z zakresu organizowania opieki i asystowania osobie starszej. Ekspert w projektach na rzecz wsparcia osób starszych i opieki nieformalnej oraz członek prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego d/s Osób Starszych i Kombatantów przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy.

Contact Details

Phone: +48 792 765 603