Ewa Drop

psycholog oraz gerontolog, trener funkcji poznawczych, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Ukończyła psychologię na UKSW w Warszawie, podyplomowe studia z gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego na UKSW w Warszawie, szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy wobec osób starszych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Odbyła staż w oddziale Neurologii i Neurorehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, gdzie pracowała z osobami po uszkodzeniach mózgu oraz wspierała rodziny chorych. Od stycznia 2019 r. pracuje jako neuropsycholog w Oddziale Geriatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim.Prowadzi także szkolenia i superwizje dla wolontariuszy pracujących z osobami starszymi w ramach projektu Zaloguj się i Pomagaj Warszawa dla Seniora.

Contact Details

Phone: +48 792 765 779