Agnieszka Neumann Podczaska

dr hab. n. med, adiunkt w Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (EAMA, IUKB Foundation w Szwajcarii). Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych, kierownik projektu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii, realizowanego w latach 2011-2016 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 405 674340), w ramach którego farmaceuci aptek ogólnodostępnych – po odpowiednim przeszkoleniu z farmakoterapii geriatrycznej- optymalizowali leczenie starszych chorych z ciężką wielolekowością. Wyniki projektu są podstawą rozprawy habilitacyjnej, prezentującej założenia sprawdzonego w praktyce, efektywnego modelu opieki farmaceutycznej w geriatrii.

Współtwórca Kryteriów Potencjalnej Niepoprawności Leczenia w Geriatrii.

Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów i lekarzy.

Nominowana oraz zaakceptowana przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do stypendium w kategorii Fulbright Senior Award 2020-2021. Celem stypendium jest realizacja projektu badawczego w zakresie optymalizacji leczenia farmakologicznego w geriatrii i przeniesienie dobrych praktyk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, obejmujących rolę współpracy farmaceuta- lekarz podczas procesu leczenia farmakologicznego w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych.

Contact Details

Phone: +48 555 555 555